Rachunek kosztów jednostkowych - strona 88

Bierne operacje bankowe - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Finanse i bankowość
Pobrań: 56
Wyświetleń: 455

środków na rachunku bieżącym w BC. W dalszej kolejności uwzględnia się koszty ponoszone bezpośrednio...

Wykłady z ekonomii - controlling

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Ekonomia
Pobrań: 70
Wyświetleń: 2681

brutto skorygować o następujące pozycje: koszty ryzyka, koszty zakładowe, wynik na prowizjach W rachunku...

Ubezpieczenia finansowe Uek

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr inż. Andrzej Strupczewski
 • Ubezpieczenia
Pobrań: 161
Wyświetleń: 3353

z wierzycielem (umowa na własny rachunek,ubezpieczającym jest ten kto ponosi ryzyko) umowa z dłużnikiem (umowa...

Ubezpieczenia finansowe (e-learning)

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Grzegorz Strupczewski
 • Ubezpieczenia majątkowe
Pobrań: 798
Wyświetleń: 1575

 na własny rachunek,ubezpieczającym jest ten kto ponosi ryzyko) 2. umowa z dłużnikiem (umowa na cudzy...

Wycena produktów pracy

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Aleksander Królikowski
 • Finanse i rachunkowość oraz rachunek kosztów dla inżynierów
Pobrań: 42
Wyświetleń: 994

. Koszty te są zgromadzone na koncie „ koszty produkcji podstawowej”. Jednostkowy techniczny koszt...

Instrumenty Controllingu

 • Wyższa Szkoła Marketingu i Biznesu
 • Controlling
Pobrań: 812
Wyświetleń: 7021

. Controlling operacyjny Controlling strategiczny Controlling finansowy 1. rachunek kosztów bezpośrednich 2...

Prowadzenie i rozwój przedsiębiorstwa

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • mgr inż. Tomasz Rogaliński
 • Przedsiębiorczość
Pobrań: 14
Wyświetleń: 609

towarów przy określonym oznaczeniu i przy najniższych kosztach. Kupowanie obejmuje przewidywanie własnych...

Zakładowe plany kont

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Aleksander Królikowski
 • Finanse i rachunkowość oraz rachunek kosztów dla inżynierów
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1099

. - sprawozdanie finansowe (bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale własnym, rachunek...