Rachunek kosztów jednostkowych - strona 87

Aktywa inwestycyjne- wykład 11

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Ewa Wanda Maruszewska
 • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 28
Wyświetleń: 455

pieniężne i inne aktywa pieniężne środki pieniężne w kasie i na rachunkach inne środki pieniężne inne aktywa...

Rachunek zysków i strat - test

 • Politechnika Warszawska
 • dr Agnieszka Skala-Poźniak
 • Ekonomika transportu
Pobrań: 70
Wyświetleń: 588

uzyskamy w: rachunku przepływów pieniężnych, bilansie, rachunku zysków i strat. Optymalny poziom kapitałów...

Przepływy pieniężne -opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. dr hab. Krzysztof Marcinek
 • Decyzje inwestycyjne
Pobrań: 413
Wyświetleń: 1883

produktowy - nowy produkt „pożera”, zastępuje stary produkt. Nie uwzględnianie w rachunku tzw. kosztów...

Zarządzanie - wykład 4

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Zarządzenie jakością i bezpieczeństwem
Pobrań: 14
Wyświetleń: 553

na poziomie jednostkowym, grupowym i kulturowym. Jednostkowym - dot. osobowości ludzi tworzących społ...

Analiza sektorowa

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Halina Piekarz
 • Zarządzanie strategiczne
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1862

- określana na podstawie wielkości produkcji skumulowanej oraz kosztów jednostkowych przedsiębiorstw sektora...