Rachunek kosztów jednostkowych - strona 53

Strategie cenowe - wykład UMK

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Pobrań: 903
Wyświetleń: 5096

między produkty, w ramach kosztów jednostkowych w sposób umowny pomiędzy produkty. Na tak ustalone koszty...

Pytania na egzamin - Dywidenda

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Kamila Stańczak-Strumiłło
 • Finanse przedsiębiorstw
Pobrań: 1323
Wyświetleń: 2604

, że ze wzrostem liczby produkowanych wyrobów a) wzrasta jednostkowy koszt zmienny b) spada jednostkowy koszt...

Klasyfikacje kosztów

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Rafał Bielawski
 • Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1876

przewidują dwa układy kosztów w rachunku wyników: według rodzaju i w układzie kalkulacyjnym(strukturze...

Controlling - pytania

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Jarosław Kaczmarek
 • Controlling
Pobrań: 2534
Wyświetleń: 12236

stopę zwrotu, wymuszając wykorzystanie rachunku ekonomicznego z uwzględnieniem rachunku kosztów...

Ekonometria - zagadnienia do egzaminu

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Henryk Ponikowski
 • Ekonometria
Pobrań: 448
Wyświetleń: 1029

jest to spodziewany wzrost kosztów całkowitych (ale również i kosztów zmiennych) spowodowany jednostkowym zwiększeniem...