Rachunek kosztów jednostkowych - strona 52

Projekt procesu produkcyjnego

  • Uniwersytet Wrocławski
  • dr Alojzy Sulkowski
  • Zarządzanie produkcją
Pobrań: 112
Wyświetleń: 938

produkcji wg przykładu, Budżetowanie jednostkowego kosztu wytworzenia, Budżetowanie rachunku zysków i strat...

Majątek obrotowy-opracowanie

  • Politechnika Gdańska
  • Zarządzanie przedsiębiorstwem
Pobrań: 42
Wyświetleń: 763

się z ponoszeniem dużych kosztów, których wielkość ocenia się dzisiaj na około 25 - 35 % wartości zapasów rocznie...

Finanse przedsiębiorstwa

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  • Finanse
Pobrań: 49
Wyświetleń: 630

Rachunek ekonomiczny = przychody ze sprzedaży (-) koszty poniesione na wytworzenie sprzedanych produktów...

Analiza ekonomiczna i jej cele

  • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
  • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
  • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 14
Wyświetleń: 623

strat i zysków, rachunek przepływów pieniężnych, miesięczne sprawozdanie o przychodach, kosztach...