Rachunek kosztów jednostkowych - strona 44

Zbiór ćwiczeń

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • dr inż. Konrad Kolegowicz
  • Ekonomika
Pobrań: 294
Wyświetleń: 1246

p – cena jednostkowa kzj – koszty zmienne jednostkowe Ks – koszty stałe 2. Próg rentowności...

Podejście kosztowe- opracowanie

  • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  • dr inż. Monika Siejka
  • Wycena nieruchomości
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1568

kosztowe polega na określeniu wartości nieruchomości przy założeniu, że wartość ta odpowiada kosztom...

Analiza ekonomiczna firm

  • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
  • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 42
Wyświetleń: 4578

, rachunku wyników, rachunku przepływów pieniężnych), analizę wskaźnikową, wynik finansowy i czynniki...