Rachunek kosztów jednostkowych - strona 139

Płynność finansowa- wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Iwona Kumor
 • Przepływy pieniężne
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1715

operacje. Rachunek zysków i strat Przychody finansowe 2000 Koszty finansowe (750) WF netto 1250 Bilans...

Zdarzenia po dniu bilansowym

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Sylwia Silska-Gembka
 • Standardy sprawozdawczości finansowej
Pobrań: 21
Wyświetleń: 854

w bilansie wartość zapasów w kwocie…………………………, a w rachunku zysków i strat koszty związane z odpisem...

Raport - badania operacyjne

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Badania operacyjne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 847

wszystkie koszty względne są równe zero, gdyż optymalne wartości zmiennych decyzyjnych są dodatnie. Optymalne...

Ryzyko operacyjne przedsiębiorstwa

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Małgorzata Gorczyńska
 • Finanse przedsiębiorstwa
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1351

ze sprzedaży p - jednostkowa cena sprzedaży q - ilość produktów v - koszty zmienne przypadające...