Rachunek kosztów jednostkowych - strona 139

Płynność finansowa- wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Iwona Kumor
 • Przepływy pieniężne
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1862

operacje. Rachunek zysków i strat Przychody finansowe 2000 Koszty finansowe (750) WF netto 1250 Bilans...

Zdarzenia po dniu bilansowym

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Sylwia Silska-Gembka
 • Standardy sprawozdawczości finansowej
Pobrań: 35
Wyświetleń: 882

w bilansie wartość zapasów w kwocie…………………………, a w rachunku zysków i strat koszty związane z odpisem...

Raport - badania operacyjne

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Badania operacyjne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 847

wszystkie koszty względne są równe zero, gdyż optymalne wartości zmiennych decyzyjnych są dodatnie. Optymalne...

Ryzyko operacyjne przedsiębiorstwa

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Małgorzata Gorczyńska
 • Finanse przedsiębiorstwa
Pobrań: 343
Wyświetleń: 1540

ze sprzedaży p - jednostkowa cena sprzedaży q - ilość produktów v - koszty zmienne przypadające...