Rachunek kosztów jednostkowych - strona 122

Mikroekonomia-zadania na egzamin

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Adam Wilczewski
 • Mikroekonomia
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1652

cenę do 9$ przy produkcji 50tys sztuk, co podwyższyło koszt jednostkowy o 1$. Obliczyć utarg, zysk...

Sposoby finansowania -opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Helena Ogrodnik
 • System ubezpieczeń społecznych i polityka społeczna
Pobrań: 91
Wyświetleń: 994

rachunku (brak działań, tworzenie funduszu ubezpieczeniowego) Przeniesienie ryzyka na inny podmiot (zakład...

Analiza ekonomiczna 9

 • Analiza finansowa
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1260

stałe są rzeczywiście stałe dla każdej wielkości produkcji -koszty jednostkowe zmieniane są kosztami...

Podstawowe wiadomości

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1932

stałe są rzeczywiście stałe dla każdej wielkości produkcji -koszty jednostkowe zmieniane są kosztami...

Ekologia - materiały z wykładów

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Ekologia
Pobrań: 406
Wyświetleń: 1407

, teorii równowagi ogólnej Walrasa, a także analizy kosztów i korzyści. Istotą problematyki środowiskowej...

Wymiary organizacji - wykład

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr inż. Jerzy Mieszaniec
 • Zarządzanie strategiczne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 399

i podejmowania decyzji, elastyczność org.] Koszty skali - wraz ze wzrostem wielkości produkcji spada jednostkowy...

Strategia firmy

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Paweł Cabała
 • Zarządzanie projektami
Pobrań: 343
Wyświetleń: 1799

okazję do ekspansji i obniżenia kosztów Należy stwierdzić, że nowoczesna technika zarządzania wydatnie...