Rachunek kosztów jednostkowych - strona 102

Funkcjonowanie przedsiębiorstwa

 • Uniwersytet Wrocławski
 • mgr Danuta Szczupak
 • Makroekonomia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 938

zaciąganie kredytów Rachunek wyników. Przychody, koszty i zyski. Przychody ze sprzedaży Koszty uzyskania...

Kredyty bankowe - omówienie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 35
Wyświetleń: 707

zł - 15.000 zł = 10.000 zł Inne rozliczenia z tyt. Rachunek bieżący Kredyt bankowy Koszty finansowe...

Finanse publiczne - definicje

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Finanse publiczne
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1232

płatniczy - regulowanie zobowiązań dłużnyc Cechy pieniądza:brak kosztów transformacji, brak dochodu...

Sprawozdawczość finansowa banków

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr Małgorzata Białas
Pobrań: 378
Wyświetleń: 4536

jak bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych, zestawienie zmian w kapitale banku...

Logistyka dystrybucji - notatki od Kempny

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • prof. dr hab. Danuta Antonina Kempny
 • Logistyka dystrybucji
Pobrań: 532
Wyświetleń: 5607

- EDI Elektroniczny transfer pieniędzy - EFT System kodów kreskowych Zarządzanie danymi Rachunek kosztów...

Ekonomika budownictwa - wykłady

 • Politechnika Gdańska
 • dr inż. Beata Grzyl
 • Ekonomika budownictwa
Pobrań: 469
Wyświetleń: 2268

(np. kapitałochłonnośd, materiałochłonnośd, pracochłonnośd, rentownośd, koszty jednostkowe...