Rachunek kosztów jednostkowych - strona 101

Formy organizacyjno- prawne spółki

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Katarzyna Kotulska
 • Ekonomika
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1057

jednostkowych kosztów zakupu czynników produkcji, jak również wzrostem monopolizacji rynku przez syndykat...

Majątek obrotowy

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Irena Paś
 • Finanse przedsiębiorstw
Pobrań: 56
Wyświetleń: 861

dodatnia wartość firmy oraz koszty zakończenia prac rozwojowych Rzeczowe aktywa trwałe, to takie aktywa...

Koszty zapasów

 • Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
Pobrań: 189
Wyświetleń: 2562

. Określenie jednostkowego kosztu dostawy (kuz), a więc kosztu ponoszonego przy zamawianiu i realizacji jednej...

Ekonomika budownictwa - kolokwium

 • Politechnika Gdańska
 • dr Albin Kiedrowski
 • Ekonomika budownictwa
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1967

*i*Cs+Kj (czasami) Kj - koszty jednostkowe Materiały: ceny jednostkowe materiałów w kosztorysie ustala...

Realizacja kontraktu- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pobrań: 133
Wyświetleń: 896

w imporcie i eksporcie, koszty i ceny usług spedycyjnych); f) odprawa celna (patrz rozdział „Cło i procedury...

Funkcje finansowe

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Grzegorz Zasuwa
 • Finanse przedsiębiorstwa
Pobrań: 343
Wyświetleń: 840

projektu nie tylko pokryte zostały nakłady i koszt kapitału, ale uzyskano dodatkową premię, dzięki...