Rachunek kosztów funkcje - strona 87

Rachunek kosztów,wyklad 4

 • Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
Pobrań: 889
Wyświetleń: 4613

) żadna odpowiedź nie jest prawidłowa Koszty okresu są w całości przenoszone w całości do : a) rachunku zysku...

Konta wynikowe i zasada ich funkcjonowania

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Marzena Wrona
 • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1036

pod nazwą "rachunek wyników" Zasady funkcjonowania kont wynikowych: służą do ujęcia procesów gospodarczych...

Bierne operacje bankowe - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Finanse i bankowość
Pobrań: 56
Wyświetleń: 455

środków na rachunku bieżącym w BC. W dalszej kolejności uwzględnia się koszty ponoszone bezpośrednio...

PROBLEMY AMORTYZACJI

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Marzena Wrona
 • Podstawy rachunkowości
Pobrań: 28
Wyświetleń: 763

, funkcji kosztowej, która polega na obciążeniu kosztów przedsiębiorstwa kwotą obliczonej amortyzacji...

Wartość-opracowanie

 • Politechnika Gdańska
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem
Pobrań: 0
Wyświetleń: 483

czynniki obiektywne: koszt wytworzenia, praca(!) - jest najważniejszym czynnikiem, który wytwarza wartość...

Karta_programowa_przedmiotu

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Matematyka
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1344

, suriekcja, bijekcja): granica funkcji, ciągłość, rachunek róŜniczkowy (ekstrema funkcji, przedziały...