Rachunek kosztów funkcje - strona 248

Marketing - wykłady

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • dr hab. inż. Wojciech Pizło
 • Zarządzanie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

koszty  identyfikacja zawartości opakowania  wizualne oddziaływanie opakowań 27 Podstawowe funkcje...

Pieniąd - ogólne zagadnienia

 • Uniwersytet Wrocławski
 • mgr Danuta Szczupak
 • Makroekonomia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 840

(ze względu na płynność): a) M1: - gotówka, - czeki podróżne, - depozyty na żądanie i rachunki oszczędnościowe...

Status radnego - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr Anna Markowska
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1015

”. Odmowa złożenia ślubowania równoznaczna jest z wygaśnięciem mandatu. Pobieranie diet i zwrotów kosztów...

Istota, przedmiot i zakres analizy finansowej

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr Ewa Łuczak
 • Analiza finansowa
Pobrań: 287
Wyświetleń: 3752

bowiem przychody osiągane przez firmę, koszty ich uzyskania oraz osiągnięty rezultat (zysk lub strata). W pieniądzu...

Inflacja- wykład 6

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Lidia Gabryś
 • Makroekonomia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1127

tu' po wojnie. Inflacja poda_owa Przesłanki: wzrost kosztów wytwarzania (mowa o inflacji kosztowej) inflacja...

Makroekonomia- wykład 4

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Monika Szudy
 • Makroekonomia
Pobrań: 350
Wyświetleń: 1309

gospodarczego Stanowią zespół warunków i założeń oraz funkcję opisującą zależności pomiędzy wielkością produkcji...

Mikroekonomia - opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Katarzyna Glinka
 • Mikroekonomia
Pobrań: 175
Wyświetleń: 2660

konkretnego miejsca, lecz procesy kupna sprzedaży kapitału za koszt/wynagrodzenie, którym jest procent. Rynek...

Okres warunkowy

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • mgr Katarzyna Doliwa
 • Logika prawnicza
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1148

rachunku zdań, między innymi przy pomocy matryc funkcji zdaniowych. Na razie pozostaniemy...