Rachunek kosztów funkcje - strona 193

Rodzaje zabezpieczenia

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • dr Halina Laskowska
  • Postępowanie cywilne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 2723

zabezpieczeń przewidziana przepisami kpc ma właśnie ten charakter np. zajęcie wynagrodzenia za pracę, rachunku...

Rachunkowość finansowa - rozwiązane testy

  • Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie
  • prof. dr hab. Maria Gmytrasiewicz
  • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 6706
Wyświetleń: 18655

niezamortyzowanej części wartości obiektu do odtworzenia jest wliczany w ciężar: a) kosztów podstawowej działalności...

Teorie popytu na pieniądz

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Makroekonomia
Pobrań: 343
Wyświetleń: 1267

. Ilościowa teoria Fishera sugeruje, że popyt na pieniądz jest wyłącznie funkcją dochodu, a stopa procentowa...

Aktywa trwałe

  • Politechnika Gdańska
  • Rachunkowość
Pobrań: 49
Wyświetleń: 2373

dlatego wykazywane są jako pozostałe przychody operacyjne lub pozostałe koszty operacyjne w rachunku zysków i strat...