Rachunek kosztów funkcje - strona 192

Marketing usług - wykład 9 (sem.VI)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Prof. Sobczyk
 • Marketing usług zdrowotnych
Pobrań: 21
Wyświetleń: 651

testowane są po przez wybraną sondażowo grupę 4. Analiza ekonomiczna Rachunek kosztów i efektów...

Controlling - test z rozwiązaniem

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Tomasz Maślanka
 • Controlling
Pobrań: 5110
Wyświetleń: 15015

przedsiębiorstwa można wymienić: memoriałowe ujęcie przychodów i kosztów; możliwość porównań z innymi jednostkami...

Sekurytyzacja - omówienie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • prof. dr hab. Maria Sierpińska
 • Zarządzanie finansami firmy
Pobrań: 105
Wyświetleń: 567

jednym bankiem np. emisja browarow), Koszty emisji wartość nominalna - dla inwestorow jest dyskonto...

Klasyfikacja kart - wykład

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • dr Jan Sołtysiak
 • Zarządzanie i marketing
Pobrań: 28
Wyświetleń: 903

w rozliczeniu tych transakcji wymusza stworzenie odpowiedniego systemu rozliczeń. Częścią kosztów utrzymania...

Polityka finansowa państwa

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Joanna Kudełko
 • Polityka gospodarcza
Pobrań: 434
Wyświetleń: 1295

) jako podstawowa stopa banku centralnego z reguły pełni funkcję stopy maksymalnej, określającej krańcowy koszt...

Rach jeszcze starsze

 • Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie
Pobrań: 63
Wyświetleń: 2051

przeterminowanych 75 Otrzymano odsetki za zwłokę 90 Zapłacono koszty prowadzenia rachunku przedsiębiorstwa 30...

Analizy przedprywatyzacyjne - omówienie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • prof. dr hab. inż. Roman Magda
 • Restrukturyzacja jednostek ochrony zdrowia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 301

finansowych obejmuje badanie: -bilansu, -rachunku zysków i strat, - rachunku przepływów pieniężnych, - sum...