Rachunek kosztów funkcje - strona 184

Strategia SWATCH AG - projekt

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Paweł Cabała
 • Zarządzanie projektami
Pobrań: 315
Wyświetleń: 1638

przez niego funkcji przedsiębiorstwo znajdowało się w głębokim kryzysie. Utrata udziału firmy w rynku...

Strategia firmy

 • Politechnika Gdańska
 • Zarządzanie strategiczne
Pobrań: 84
Wyświetleń: 735

przez niego funkcji przedsiębiorstwo znajdowało się w głębokim kryzysie. Utrata udziału firmy w rynku...

Zarządzanie finansami - wykłady

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Zarządzanie informacjami
Pobrań: 553
Wyświetleń: 3402

procentowa jako wyznacznik kosztu pozyskania kapitału - stopa wskazująca na tzw. efektywny (rzeczywisty...

Teoria kosztów-opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Elżbieta Hławacz-Pajdowska
 • Mikroekonomia
Pobrań: 105
Wyświetleń: 609

pionowej odległości między ATC i AVC? Na podstawie danej funkcji kosztu całkowitego oblicz FC, VC, AVC, AFC...

Teoria kosztów - wykład

 • Politechnika Śląska
 • dr Grażyna Storoniak-Palczak
 • Mikroekonomia
Pobrań: 63
Wyświetleń: 721

pionowej odległości między ATC i AVC? Na podstawie danej funkcji kosztu całkowitego oblicz FC, VC, AVC, AFC...

Wykład - zagadnienia do egzaminu

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr hab. Oskar Kowalewski
 • Finanse i bankowość
Pobrań: 77
Wyświetleń: 413

realizując je, działa na koszt, ryzyko i rachunek klienta, bezpośrednio nie angażując własnych pieniędzy, np...