Rachunek kosztów funkcje - strona 181

Ekonomika transportu - test 23

  • Politechnika Warszawska
  • dr Agnieszka Skala-Poźniak
  • Ekonomika transportu
Pobrań: 56
Wyświetleń: 364

podstawę opodatkowania, b). Są kosztem pieniężnym, c). Nie są wykazywane w rachunku zysków i strat, d...

Amortyzacja i wielkość PKB - test

  • Politechnika Warszawska
  • dr Agnieszka Skala-Poźniak
  • Ekonomika transportu
Pobrań: 42
Wyświetleń: 364

podstawę opodatkowania, b). Jest kosztem niepieniężnym, c). Nie jest wykazywana w rachunku zysków i strat...

Rachunkowość - zagadnienia

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 42
Wyświetleń: 756

lub bilansowych. Metoda bilansowa polega na zaliczeniu odpowiednio do przychodów lub kosztów ich uzyskania ujętych...

Rachunkowość- zagadnienia

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 42
Wyświetleń: 742

lub bilansowych. Metoda bilansowa polega na zaliczeniu odpowiednio do przychodów lub kosztów ich uzyskania ujętych...