Rachunek kosztów funkcje - strona 177

Mikroekonomia - definicje ekonomii

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1421

z podażą -ceny kształtują dochody realne a tym samym koszty utrzymania -cena wpływa na wynik rachunku...

Strategia rozwoju sklepu Iglo

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Bernard Bińczycki
 • Zarządzanie strategiczne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 994

jest wspomagana przez Bank Śląski S.A. w J-biu, gdzie przedsiębiorstwo posiada otwarty rachunek. Stan majątkowy...

Strategia rozwoju sklepu Iglo

 • Politechnika Gdańska
 • Zarządzanie strategiczne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 728

jest wspomagana przez Bank Śląski S.A. w J-biu, gdzie przedsiębiorstwo posiada otwarty rachunek. Stan majątkowy...

Finanse publiczne-test3

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr hab. Tomasz Gruszecki
 • Finanse publiczne
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1246

na rachunek budżetu państwa lub budżetu JST - rozliczają się budżetem metodą brutto - pokrywają koszty swojej...

Zarządzanie logistyczne - omówienie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Agnieszka Gertruda Stolarska
 • Marketing
Pobrań: 21
Wyświetleń: 329

wskazują na podobną skalę tego zjawiska. Rozpatrywane od kosztów, działania logistyczne stanowią znaczną...

Materiały na zaliczenie cz 2

 • Politechnika Gdańska
 • dr Marianna Knap
 • Ekonomia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 700

Zadania analizy ekonomicznej: 4)obniżka pieniężnych kosztów sprzedaży -właściwa ocena sytuacji...

Wykład - Rachunek Zysków i Strat

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr hab. Oskar Kowalewski
 • Bankowość
Pobrań: 70
Wyświetleń: 546

Bankowość Rachunek Zysków i Strat Oskar Kowalewski Rachunek zysków i strat Przychody odsetkowe...

Wykład - Pojęcia makroekonomii

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Katarzyna Nagel
 • Podstawy makroekonomii
Pobrań: 245
Wyświetleń: 567

- wszystkie koszty materiałów (zakup energii, usługi, transport) są równe rachunkowi dochodu narodowego (koszty...