Rachunek kosztów funkcje - strona 168

Zachowania konsumentów - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Agata Barbara Małysa-Kaleta
Pobrań: 98
Wyświetleń: 861

(korzyści z zaspokojenie potrzeb) do globalnych kosztów - koszty utrzymania ujęcie węższe: relacje efektów...

Kolokwium -zadania

 • Uniwersytet Gdański
 • dr inż. Adam Podhorski
 • Makroekonomia
Pobrań: 350
Wyświetleń: 1561

płatniczym: na rachunku kapitałowym na rachunku finansowym na transferach bieżących żadna z powyższych...

Notatki z makroekonomii

 • Uniwersytet Wrocławski
 • mgr Danuta Szczupak
 • Makroekonomia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1029

się bez przeszkód do popytu). Pozwala to pominąć na razie podażową stronę gospodarki. Funkcja konsumpcji...

Kategoria produkcji

 • prof. dr hab. Henryk Runowski
 • Ekonomika i organizacja gospodarstw rolniczych i przedsiębiorstw
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1680

powiększone o wartość produktów przekazanych do rodzin i pracowników najemnych, a pomniejszone o koszty zakupu...

Pas drogowy - artykuły.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Infrastruktura techniczna miasta
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1799

w wypadku budowy drogi następuje na koszt właściciela, bez odszkodowania. 5. Nieruchomości położone w pasie...