Rachunek kosztów funkcje - strona 150

Wykład - podsystem zatrudnieniowo-płacowy

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • dr Grażyna Teresa Billewicz
  • Systemy informatyczne zarządzania
Pobrań: 28
Wyświetleń: 609

Podstawowe funkcje Modułu Kadr: ewidencja danych o pracownikach sporządzanie zestawień o różnych przekrojach...

Pośrednictwo handlowe- maklerstwo

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Prawo handlowe i cywilne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1078

pochodzącej od władz administracyjnych. W RFN maklerstwo wolne, obok niego działają maklerzy pełniący funkcję...

Dzielenie i łaczenie kont

  • Politechnika Gdańska
Pobrań: 133
Wyświetleń: 2653

które powstały z podziału przyjmują wszystkie funkcje konta dzielonego. Wersje poziomego podziału kont: wersja...

Inflacja - Wskaźniki cen

  • Uniwersytet Opolski
  • dr Bartosz Fortuński
  • Makroekonomia
Pobrań: 693
Wyświetleń: 3304

się : zniekształcenie informacyjnej funkcji cen -w sytuacji wysokiej inflacji silne procesy inflacyjne zniekształcają...

KRS

Pobrań: 42
Wyświetleń: 1169

albo wniosek o upadłość został oddalony jeżeli nie ma na pokrycie kosztów postępowania, wpisuje się wspólników...