Rachunek kosztów funkcje - strona 148

Rynek finansowy- wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. dr hab. Mirosława Capiga
 • Zarządzanie instytucjami kredytowymi
Pobrań: 35
Wyświetleń: 959

, poręczeń lub zaciąganie innych zobowiązań pozabilansowych obrót na rachunku własnych lub rachunek klienta...

Rachunkowość finansowa- wykład 5

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Ewa Wanda Maruszewska
 • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 294
Wyświetleń: 1302

i usług) Rachunek bieżący / Kasa / Inne środki pieniężne 4 Pozostałe koszty operacyjne 1 Rozrachunki...

Wprowadzenie do ekonomii.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Wojciech Matuszewski
 • Podstawy ekonomii
Pobrań: 273
Wyświetleń: 1064

na produkowanie dóbr wojskowych i cywilnych jest bardzo wiele (C,D,E, F, itd.). Koszt alternatywny- jest to koszt...

Operacje rozliczeniowe

 • mgr Emilia Stola
 • Bankowość
Pobrań: 154
Wyświetleń: 938

niedotrzymania warunków w rozliczeniach międzynarodowych. Ich funkcja nie ogranicza się do pośredniczenia...

Oprogramowanie użytkowe - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Maria Smolarek
 • Technologia informacyjna
Pobrań: 56
Wyświetleń: 938

oprogramowaniem, koszty i warunki zakupu, warunki serwisu, obsługi gwarancyjnej i pogwarancyjnej. Programy...

Analiza efektywności- wykład 3

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr hab. Gabriela Łukasik
 • Analiza finansowa
Pobrań: 224
Wyświetleń: 931

operacyjnych. Przychody finansowe należy powiązać z wpływami finansowymi w rachunku przepływów pieniężnych...