Rachunek kosztów funkcje - strona 148

Rynek finansowy- wykład

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • prof. dr hab. Mirosława Capiga
  • Zarządzanie instytucjami kredytowymi
Pobrań: 14
Wyświetleń: 917

, poręczeń lub zaciąganie innych zobowiązań pozabilansowych obrót na rachunku własnych lub rachunek klienta...

Rachunkowość finansowa- wykład 5

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • dr Ewa Wanda Maruszewska
  • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 273
Wyświetleń: 1183

i usług) Rachunek bieżący / Kasa / Inne środki pieniężne 4 Pozostałe koszty operacyjne 1 Rozrachunki...

Wprowadzenie do ekonomii.

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • dr Wojciech Matuszewski
  • Podstawy ekonomii
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1001

na produkowanie dóbr wojskowych i cywilnych jest bardzo wiele (C,D,E, F, itd.). Koszt alternatywny- jest to koszt...

Operacje rozliczeniowe

  • mgr Emilia Stola
  • Bankowość
Pobrań: 154
Wyświetleń: 903

niedotrzymania warunków w rozliczeniach międzynarodowych. Ich funkcja nie ogranicza się do pośredniczenia...

Oprogramowanie użytkowe - wykład

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • dr Maria Smolarek
  • Technologia informacyjna
Pobrań: 56
Wyświetleń: 938

oprogramowaniem, koszty i warunki zakupu, warunki serwisu, obsługi gwarancyjnej i pogwarancyjnej. Programy...

Analiza efektywności- wykład 3

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • dr hab. Gabriela Łukasik
  • Analiza finansowa
Pobrań: 203
Wyświetleń: 854

operacyjnych. Przychody finansowe należy powiązać z wpływami finansowymi w rachunku przepływów pieniężnych...