Rachunek kosztów funkcje - strona 119

Polityka dystrybucji

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Jan Wrona
 • Logistyka
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1134

liczbowej (np. koszty dystrybucji, rentowność sprzedaży) lub opisowej (np. polepszenie jakości obsługi...

Egzamin 2005

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Analiza finansowa
Pobrań: 28
Wyświetleń: 644

przekazana na pokrycie wymagalnych zobowiązań. W rachunku zysków i strat pojawią się w kosztach finansowych...

Analiza ekonomiczna 11

 • Analiza finansowa
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1554

i koszty mogą być rozliczane na powstanie otrzymanej i wydatkowanej gotówki. Rachunek przepływów...

System bankowy - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Finanse i bankowość
Pobrań: 0
Wyświetleń: 406

, niezależnie od ilości rachunków posiadanych w banku. Koszty działania systemu pokrywają banki, które wnoszą...

Egzamin mikroekonomia 17 tez

 • Politechnika Śląska
 • dr hab. prof. nzw. Jan Ostoj
Pobrań: 896
Wyświetleń: 6062

najlepszy). W tej implikacji proces wyboru konkretnego kosztu alokacji konkretnego zasobu nazywamy...

Plan kont

 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
Pobrań: 420
Wyświetleń: 3255

finansowe 091 - Odpisy aktualizujące pozostałych aktywów trwałych Zespół 1- Środki pieniężne, rachunki...

Eksport pośredni - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Systemy eksportowe
Pobrań: 14
Wyświetleń: 2170

. Według tego kryterium rozróżnia się pośredników działających: na cudzy rachunek i w cudzym imieniu: przedstawiciel...

Matematyka dla ekonomistów - wykład

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Matematyka finansowa
Pobrań: 119
Wyświetleń: 3535

, gdy kredyt spłacany jest w równych wartościach RACHUNEK RÓŻNICZKOWY FUNKCJI JEDNEJ ZMIENNEJ     Ilorazem...

Finanse publiczne wykłady 2011/2012

 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • prof. UWM dr hab. Mariola Lemonnier
 • Finanse publiczne
Pobrań: 553
Wyświetleń: 4543

istnienia nieautoryzowanych rachunków -nieograniczone zaufanie kadry zarządzającej dla niektórych działów...