Równania równowagi - strona 24

Technika cieplna

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Pobrań: 147
Wyświetleń: 2044

. Na podstawie równania równowagi sił w przekroju A-A (rys. 1.2), można określić zmierzoną różnicę ciśnień: p...

Polityka fiskalna -wykłady

 • Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej
 • prof. dr hab. Jerzy Osiatyński
 • Polityka fiskalna
Pobrań: 413
Wyświetleń: 3626

banków), d stopa zmian każdej zmiennej w czasie. Wtedy równanie równowagi długu publicznego i stabilności...

Opracowane pytania.

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Dr Elżbieta Kacperska
 • Międzynarodowe Stosunki Gosdpodarcze
Pobrań: 1085
Wyświetleń: 2996

1. Pojęcie, istota i specyfikacja MSG jako nauki ekonomicznej Międzynarodowe stosunki gospodarcze to ta część nauk ekonomicznych dotycząca teorii i praktyki międzynarodowych przepływów produktów (towarów i usług) oraz przepływów międzynarodowych czynników ( siły roboczej, kapitału i wiedzy technicz...

Historia myśli ekonomicznej - test, wykłady

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Historia myśli ekonomicznej
Pobrań: 1092
Wyświetleń: 3878

Zawiera dwa pliki - pierwszy liczy 3 strony, z niego możemy dowiedzieć się, jaka jest rola państwa w gospodarce u Ricardo, Sigismondiego, Keynsa, czym jest równowaga w gospodarce - nowa ekonomia klasyczna i neoklasycyzm, neoinstycucjonalizm i nowa ekonomia instytucjonalna a instytucjonalizm Verblen...

Ekonomia - opracowanie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Magdalena Redo
 • Ekonomia
Pobrań: 1869
Wyświetleń: 2842

Czym zajmuje się ekonomia? Prawa ekonomiczne. Ekonomia a inne nauki. Narodziny ekonomii jako nauki.Termin ekonomia pojawił się w starożytnej Grecji na przełomie V i IV w.p.n.e Jako pierwszy użył go wielki historyk, myśliciel i strateg Ksenofont. W jego interpretacji oikonomia

Dynamika jako dział mechaniki

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Anna Jawor
 • Fizyka
Pobrań: 700
Wyświetleń: 1379

+ F+ B = 0 . Z rzutu tych sił na osie x i y otrzymujemy dwa równania równowagi: ∑P ∑P kx ky = −Fsinα...

Przedmiot dynamiki

 • Politechnika Śląska
 • Mechanika
Pobrań: 63
Wyświetleń: 707

+ F+ B = 0 . Z rzutu tych sił na osie x i y otrzymujemy dwa równania równowagi: ∑P ∑P kx ky = −Fsinα...

Mechanika - dynamika ogólna

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Mechanika
Pobrań: 63
Wyświetleń: 784

+ F+ B = 0 . Z rzutu tych sił na osie x i y otrzymujemy dwa równania równowagi: ∑P ∑P kx ky = −Fsinα...