Różniczka zupełna - strona 21

Matematyka

Pobrań: 35
Wyświetleń: 2891

zmiennej przy ustalonym y. Analogicznie interpretujemy pochodną cząstkową względem y. 54 Różniczka zupełna...

Statyka-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Anna Wędrychowicz
 • Mechanika płynów
Pobrań: 441
Wyświetleń: 1666

w nawiasie po prawej stronie równania jest różniczką zupełną ciśnienia dp, tak więc i lewa strona równania...

Egzamin płyny

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Olajossy
 • Mechanika płynów
Pobrań: 889
Wyświetleń: 6692

Po przemnożeniu przez dx, dy, dz i dodając różniczka zupełna ciśnienia równanie równowagi płynu 35 Równ...

Dynamika jako dział mechaniki

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Anna Jawor
 • Fizyka
Pobrań: 700
Wyświetleń: 1379

zupełnej należy pamiętać, że praca elementarna nie jest na ogół różniczką zupełną żadnej funkcji...

Przedmiot dynamiki

 • Politechnika Śląska
 • Mechanika
Pobrań: 63
Wyświetleń: 707

zupełnej należy pamiętać, że praca elementarna nie jest na ogół różniczką zupełną żadnej funkcji...

Portfel inwestycyjny - skrypt

 • dr hab. Witold Bolt
 • Zarządzanie portfelem inwestycyjnym
Pobrań: 364
Wyświetleń: 4627

równy . Rozwiążmy, zatem równanie . W tym celu obliczymy różniczkę zupełną funkcji dwóch argumentów...