Różniczka zupełna - strona 17

Laboratorium - kalorymetria sprawozdanie

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Tadeusz Hofman
 • Laboratorium termodynamiki i chemii fizycznej
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1050

), a jej różniczka zupełna ma postać: W warunkach izobaryczno - izotermicznych wyrażenie to przyjmuje postać: (1...

Kinetyka reakcji inwersji sacharozy - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Tadeusz Hofman
 • Laboratorium termodynamiki i chemii fizycznej
Pobrań: 280
Wyświetleń: 777

z poniższego wzoru: Niepewność energii aktywacji wyznaczono metodą różniczki zupełnej: Δ gdzie: zi- zmienne...

Statyka płynów-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Anna Wędrychowicz
 • Mechanika płynów
Pobrań: 126
Wyświetleń: 742

stronie powyższego równania jest różniczką zupełną ciśnienia, co pozwala zapisać: 1 Xdx + Ydy + Zdz = dp...

Termodynamika - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Tadeusz Hofman
 • Temodynamika techniczna i chemiczna
Pobrań: 77
Wyświetleń: 525

( A ) i oczywiście  dF  0 A 9.2. dF jest różniczką zupełną, tzn. dla funkcji F(x1,x2,...,xn) n  F  dF     dx...

Inwersja sacharozy - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • prof. nzw. dr hab. inż. Tadeusz Hofman
 • Laboratorium termodynamiki i chemii fizycznej
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1736

korzysta się ze wzoru na błąd pośredni (różniczka zupełna) funkcji zależnej od parametrów Zi przyjmując...

Moment dipolowy ver.2.4 - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • prof. nzw. dr hab. inż. Tadeusz Hofman
 • Laboratorium termodynamiki i chemii fizycznej
Pobrań: 56
Wyświetleń: 497

wartości  korzysta się ze wzoru na błąd pośredni (różniczka zupełna) funkcji zależnej od parametrów Zi...

Sprawozdanie - moment dipolowy

 • Politechnika Warszawska
 • prof. nzw. dr hab. inż. Tadeusz Hofman
 • Laboratorium termodynamiki i chemii fizycznej
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1148

uzyskanej wartości  korzysta się ze wzoru na błąd pośredni (różniczka zupełna) funkcji zależnej...