Różniczka zupełna - strona 14

Moment koncowy

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Tadeusz Hofman
 • Laboratorium termodynamiki i chemii fizycznej
Pobrań: 14
Wyświetleń: 672

= 0,0066 Sα=0,2083 = 0,0009 Sβ=0,0309 Niepewność momentu dipolowego obliczona metodą różniczki zupełnej...

Wykład - inwersja sacharozy

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Tadeusz Hofman
 • Laboratorium termodynamiki i chemii fizycznej
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1344

obliczono metodą różniczki zupełnej): Ea = 89,3 ± 9,4 kJ/mol Obliczono także t1/2 korzystając ze wzoru t1/2...

Równowaga cieczy i pary- wykład

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Tadeusz Hofman
 • Laboratorium termodynamiki i chemii fizycznej
Pobrań: 21
Wyświetleń: 686

wyznaczono normalną temperaturę: Tw = = 349,8 K Niepewność tej temperatury obliczamy korzystając z różniczki...

Wyznaczanie momentu dipolowego - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Tadeusz Hofman
 • Laboratorium termodynamiki i chemii fizycznej
Pobrań: 7
Wyświetleń: 518

otrzymano: μ = 5,5826⋅10 -30 C⋅m = 1,6616 D. Niepewność momentu dipolowego obliczona metodą różniczki...

Wyznaczanie momentu dipolowego - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Tadeusz Hofman
 • Laboratorium termodynamiki i chemii fizycznej
Pobrań: 105
Wyświetleń: 735

-31 Cm 3,1617*10-31 Cm Niepewność momentu dipolowego obliczona metodą różniczki zupełnej wynosi: ∆μ...

Wyznaczanie dyspersji optycznej pryzmatu

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Jolanta Gałązka-Friedman
 • Fizyka eksperymentalna
Pobrań: 301
Wyświetleń: 1036

'. Błąd współczynnika załamania wyznaczyłyśmy metodą różniczki zupełnej. Krzywa zależności współczynnika...