Różnice kursowe - strona 31

Handel zagraniczny- opracowanie

  • Uniwersytet Warszawski
  • Handel zagraniczny
Pobrań: 210
Wyświetleń: 980

zagranicznych. Różnice kursowe istorna (istorno - poprawka) Salda wyrównawcze obrotów kredytowych i gotówkowych...

Encyklopedia rachunkowości - M

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Teoria organizacji i zarządzania
Pobrań: 0
Wyświetleń: 721

z dokonywaną na dzień bilansowy wyceną m. wyrażonych w walucie: 1) ujemne różnice kursowe - zalicza...

Bankowość - pytania do testu

  • mgr Emilia Stola
  • Bankowość
Pobrań: 504
Wyświetleń: 1225

Spis pytań: Pytanie 1. Główne zmiany w systemie bankowym w Polsce po 1989 roku. W 1988 roku władze państwowe postanowiły całkowicie przebudować polski system bankowy, co miało nastąpić w kilku etapach: powstanie nowego systemu prawnego: ustawa Prawo bankowe i ustawa o NBP, Dnia 31 stycznia 1989 ro...

Firmy euromeble - biznes plan

  • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1694

podmiotach 6. Dodatnie różnice kursowe II. Wydatki (1+2+3+4) 1. Spłata kredytów i pożyczek 2. Odsetki...

Wielkość popytu

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • prof. dr hab. Krystyna Ciuman
  • Finanse
Pobrań: 308
Wyświetleń: 1358

spekulacyjnych. Jeśli ktoś chce osiągnąć zyski na różnicach kursowych obligacji musi mieć wolne zasoby pieniężne...