Różnice kursowe - strona 26

Handel zagraniczny - wykład

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • Finanse publiczne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 420

Zmniejszenie zadłużenia lub wzrost należności na rachunkach bieżących w bankach zagranicznych. Różnice kursowe...

Rachunkowość wykład

  • Rachunkowość
Pobrań: 175
Wyświetleń: 7266

, ujemne różnice kursowe. Do kosztów operacji finansowych nie zalicza się natomiast odsetek, prowizji...

Encyklopedia rachunkowości -R

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Teoria organizacji i zarządzania
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1099

R   RABAT Opust od ceny sprzedaży przyznawany najczęściej z tytułu zakupu większej ilości produktów. Czasami może być udzielany na pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem przez nabywcę produktu do dalszej odprzedaży, np. paczkowaniem, sortowaniem lub na pokrycie kosztów napraw gwarancyjnych w ...

Analiza ekonomiczno-finansowa - rodzaje

  • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
  • dr Antoni Goryl
  • Ekonometria
Pobrań: 441
Wyświetleń: 3325

Jeżeli procesem poznania w drodze analizy są zjawiska i procesy gospodarcze mówimy o analizie ekonomicznej. Pojęcie: Występują trzy rozumienia pojęcia ANALIZA EKONOMICZNA:1)To zespół czynności (proces), których celem jest badanie zjawisk i procesów gospodarczych poprzez wyodrębnienie w nich element...