Punkt zwrotny - strona 24

Opracowane pytania

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Makroekonomia
Pobrań: 308
Wyświetleń: 4599

. Punkty zwrotne w cyklu koniunkturalnym wg inwestycyjnej teorii prof. Kaleckiego. 60. Omów relacje miedzy...

Wykłady Z Makroekonomii

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Lidia Gabryś
 • Makroekonomia
Pobrań: 3094
Wyświetleń: 7448

MAKROEKONOMIA  Dr Lidia Gabryś    WSTĘP    Nowa  sfera  w  ekonomii  (oprócz  mikro-  i  makro-)  ekonomia  GLOBALNA  –  szersze  spojrzenie  ni   makro.     Makroekonomia – gospodarka jako całość – GOSPODARKA RYNKOWA  Teorie ekonomiczne nie odnoszą się do rodzaju gospodarki na świecie. Są ró ne ...

Notatki z wykładów pdf.

 • dr Antoni Wontorczyk
 • Psychologia różnic indywidualnych
Pobrań: 861
Wyświetleń: 2408

ilościowe, punkt zwrotny), Okres psychometryczny – od „przełomu” do dziś. Różnice indywidualne w obrębie...

- omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Izolda Bokszczanin
 • Nauka o państwie i polityce
Pobrań: 273
Wyświetleń: 1526

państwową. Skutki rewolucji (Bankowicz) - rewolucja ma znaczenie prawdziwie historyczne, stanowi punkt...

Historia gospodarcza - wykład 1

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Historia Gospodarcza
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1253

oraz wskazanie ważnych punktów zwrotnych. Rozróżniamy dwa podejścia do tego zagadnienia: realne - realiści mówią...