Punkt materialny - strona 33

Pola fizyczne wektorowe i skalarne

 • Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach
 • Podstawy mechaniki i konstrukcji maszyn
Pobrań: 0
Wyświetleń: 2618

się mV2/2 nazywa energią kinetyczną cząstki (pkt. materialnego) i oznacza się symbolem EK=mV2/2=p2/2m (V...

Przygotowanie do egzaminu 04

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Zdzisław Lindemann
 • Statystyka matematyczna
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1351

jest to punkt położenia wypadkowej siły ciężkości układu lub ciała materialnego Dla układu punktów materialnych...

Fizyka- wykład 14

 • Politechnika Śląska
 • dr hab. Krystyna Helena Kobylańska-Szkaradek
 • Fizyka
Pobrań: 70
Wyświetleń: 861

elementarne czyli punkty materialne pozbawione wewnętrznej struktury nie wystarcza do wytłumaczenia mnóstwa...

Dynamika-praca kontrolna

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Fizyka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 637

przez Newtona w 1687r. Mówi ono iż dwa punkty materialne o masach m 1 i m 2 p r z yc i ą g a j ą s i ę w z a j e...

Prawa zachowania

 • Politechnika Gdańska
 • dr Strzelecka
 • Fizyka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 882

“tego uk»adu punktów materialnych jest sta»y P“d jest sta»y równieó w przypadku uk»adu nie zamkni...

Przepływy płynów - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr inż. Wojciech Stanisław Skrzypiński
 • Inżynieria chemiczna
Pobrań: 553
Wyświetleń: 1197

, które można traktować jako punkty materialne pomiędzy którymi nie występują żadne siły międzycząsteczkowe. Gazy...