Punkt materialny - strona 18

Zasada zachowania energii

 • Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1645

, że W = Ek Często na punkt materialny działa kilka sił, których suma wektorowa jest siłą wypadkową: F = F1...

Wzory z fizyki

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Fizyka
Pobrań: 168
Wyświetleń: 2212

FIZYKA - WZORY Rozdziały: Mechanika punktu materialnego Mechanika bryły sztywnej Elementy...

Fizyka wykład8

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1064

, że W = Ek Często na punkt materialny działa kilka sił, których suma wektorowa jest siłą wypadkową: F = F1...

Bilans energetyczny - Układ fizyczny

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Wytrzymałość materiałów
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1659

z punktów materialnych Otoczenie - obszar otaczający układ fizyczny Zmienne stanu termodynamicznego...

Kinematyka - Prędkość

 • Politechnika Poznańska
 • dr hab. inż. Przemysław Herman
 • Mechanika
Pobrań: 280
Wyświetleń: 2191

w przestrzeni przez poruszający się punkt materialny. Na podstawie kształtu toru ruchu, ruchy...

Równania sił przekrojowych

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Wytrzymałość materiałów
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1491

wypadkow sił mi dzycz steczkowych, z jakimi wszystkie punkty materialne odrzuconej cz ci układu działaj...

Wyznaczanie modułu sztywności

 • Politechnika Śląska
 • dr Anna Jawor
 • Fizyka
Pobrań: 189
Wyświetleń: 763

bezwładności ciała obracającego się nazywamy sumę iloczynów mas poszczególnych punktów materialnych tego ciała...

Ruch harmoniczny-zadania

 • Politechnika Gdańska
 • dr Strzelecka
 • Fizyka
Pobrań: 168
Wyświetleń: 2730

Oblicz, po jakim czasie od chwili początkowej punkt materialny wykonujący drgania harmoniczne...