Publicystyka - strona 30

Dyplomatyka, heraldyka, paleografia, sfragistyka

 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • prof. dr hab. Zdzisław Noga
 • Nauki pomocnicze historii
Pobrań: 875
Wyświetleń: 4291

posiadającej prawo do używania herbów Tu jest przyczyna łatwości, z jaką ta publicystyka próbuje przyswajać...

Wykłady i skrypt na egzamin

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr hab. Marek Jachimowski
 • Media w Polsce i za granicą
Pobrań: 1484
Wyświetleń: 4963

...Polityka medialna i informacyjna - bada możliwości interwencji i organizacji procesów komunikacyjnych w społeczeństwie - szuka odpowiedzi na pytanie co i jak czynić w zakresie informacji i komunikacji społecznej aby służyły one społecznemu dobru i człowiekowi jako istocie ludzkiej- obejmuje...

Historia myśli ekonomicznej

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Ekonomia
Pobrań: 231
Wyświetleń: 6524

ale i innymi przejawami rozważań ekonomicznych, takimi jak: publicystyka ekonomiczna, programy partii...

Ekonomia rozwoju

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Ekonomia
Pobrań: 91
Wyświetleń: 2625

w piśmiennictwie i publicystyce ekonomicznej. Jest to zjawisko trudno mierzalne, które nie ma wyraźnie zaznaczonych...

Stylistyka - wykłady I semestr

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • prof. dr hab. Krzysztof Pleśniarowicz
 • Stylistyka
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1414

Republik Radzieckik, skrótowo wiązek Radziecki. Zastrzeżenia, rezultat = powszechne w publicystyce...

Reforma oświaty Janusza Jędrzejewicza

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Dr hab. Agnieszka Wałęga
 • Historia wychowania
Pobrań: 420
Wyświetleń: 1463

i odczyty, publicystykę i zarządzenia odgórne władz. Od 1929 rozpoczęło się także wygłaszanie i publikowanie...