Psychoterapia - strona 25

Psychologia skrypt

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Psychologia
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1813

sobie problemami dnia codziennego. SAZ różni się od innych psychoterapii wyróżniają ją : naukowe podstawy...

Kępiński - Rodzaje nerwic

 • dr E. Ryn
 • Psychopatologia
Pobrań: 322
Wyświetleń: 1701

go psychoterapią, co zniwelowało objawy a miał guza podwzgórza) Podział ze względu na objawy brzeżne (nie osiowe...

Komunikacja - Kodowanie

 • dr Anna Tyszko
 • Psychologia kontaktu i umiejętności interpersonalnych
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1939

, Lublin, Towarzystwo Naukowe KUL Grzesiuk L. (1998). Psychoterapia: szkoły zjawiska, techniki...

Typologia autyzmu - praca, 31 stron

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Psychologia
Pobrań: 266
Wyświetleń: 3682

, które według szkoły psychoterapii behawioralnej, są formą wyuczoną nawiązywać kontakt z terapeutą uwrażliwiać...

Opieka socjalna - genogram

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Ewa Szumilas
Pobrań: 112
Wyświetleń: 3598

działań społecznych, w pracy socjalnej, w wychowaniu, psychoterapii, organizacji czasu wolnego...

Opieka socjalna

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Tomasz Konopka
Pobrań: 273
Wyświetleń: 3108

technik jak psychoterapia, poradnictwo, mediacja, rzecznictwo i innych opartych na kontaktach...

Psychiatria część 1

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Jacek Olszewski
 • Podstawy psychiatrii i psychopatologii
Pobrań: 1008
Wyświetleń: 3437

: - oddziaływanie na metabolizm organizmu i - pomoc psychologiczna, psychoterapia mózgu - psychofarmakoterapia...