Psychoterapia - strona 15

Radzenie sobie ze stresem

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Psychologia stresu i zasobów zdrowia
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1134

, leki, psychoterapię) indywidualne przemieszczenie celów (np. zamiana zawodu, rozwód, zmiana środowiska...

Neurotyczność - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Psychologia dorosłych
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1358

naukowcem - aktywność ludzka przede wszystkim aktywnością badawczą. -Psychoterapia jako proces...

Modele formalne - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Diagnoza ergonomiczna
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1064

psychoterapii - Lutz i współpracownicy. 1. ustalenie empirycznych prototypowych profili pacjentów terapii...

Sposoby przeciwdziałania stresom

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ I WARTOŚCIĄ KAPITAŁU LUDZKIEGO ORGANIZACJI
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1106

i narkotyków oraz poddawanie się psychoterapii . Występują trzy strategie przezwyciężania stresu : Strategia...

Pyatnia z egzaminu

 • dr hab. Barbara Pilecka
 • Psychologia osobowości
Pobrań: 1841
Wyświetleń: 4011

.”? a) Freud b) Adler c) Jung d) Horney e) Murray f) Erikson Cel psychoterapii w ujęciu Maslowa. ponowne...

Narracja i sposoby myślenia

 • dr Dorota Krzemionka-Brózda
 • Psychologia Ja i tożsamości
Pobrań: 518
Wyświetleń: 1547

interpretacji innych zdarzeń w życiu  psychoterapia: rozpoznanie skryptu, jasne uświadomienie sobie jego treści...

Pojęcie socjologii

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr inż. Wanda Takuska-Mróz
 • Socjologia
Pobrań: 343
Wyświetleń: 3073

konfliktów miedzy popędami, pomaga mu w tym psychoterapia, sny są kapitalnym źródłem wiedzy o człowieku. 3...