Przyrząd pomiarowy - strona 35

Ergonomia zagadnienia podstawowe

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • prof. dr hab. Halina Piekarz
 • Ergonomia
Pobrań: 889
Wyświetleń: 3150

o przestrzeni pomiarowej dane o przyrządach pomiarowych PN i oznaczenie pomiarów i metody poziom dźwięku...

Statystyka matematyczna

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Statystyka
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1134

przyrządu pomiarowego może być rozpatrywany jako zmienna losowa o rozkładzie jednostajnym w przedziale...

Metrologia - projekt

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr hab. inż. Katarzyna Majewska
 • Metrologia
Pobrań: 385
Wyświetleń: 3885

analizę GRR możemy ocenić: Poprawność użycia przyrządu pomiarowego Rozdzielczość systemu pomiarowego...

Dydaktyka w szkole wyższej

 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Kliknij, jeśli wykładowcy nie ma na liście
 • Dydaktyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

się z materiałami, narzędziami, aparaturą, przyrządami pomiarowymi. Uczą się wywoływać pewne zjawiska, kierować...

Profil klasyfikacji działalności 2007

 • Wyższa Szkoła Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku
 • mgr Jan Kluska
 • Finanse przedsiębiorstw
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1428

instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych; produkcja zegarków i zegarów 26.51 26.51...

Certyfikacja wyrobów - omówienie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Bezpieczeństwo Państwa
Pobrań: 7
Wyświetleń: 518

w sprawie zasadniczych wymagań dla przyrządów pomiarowych (Dz. U. Nr 3, poz. 27 z 2007r.) – dyrektywa 2004...