Przygotowanie zawodowe - strona 24

Biuro do spraw Narkomanii

  • Uniwersytet Warszawski
  • dr Halina Rotkiewicz
  • Pedagogika
Pobrań: 14
Wyświetleń: 819

i innych placówek systemu oświaty, wspieranie i inicjowanie programów przygotowania zawodowego osób zajmujących...

Prawo budowlane - ustawa

  • Politechnika Warszawska
  • dr Małgorzata Walas
  • Budownictwo
Pobrań: 49
Wyświetleń: 833

, w drodze rozporządzenia: rodzaje i zakres przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji...

Ubezpieczenia komunikacyjne

  • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
  • Ubezpieczenia społeczne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1470

zarządu muszą mieć wyższe wykształcenie oraz odpowiednie przygotowanie zawodowe do zarządzania zakładem...

Prawa człowieka drugiej generacji

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1568

dla wszystkich. W Karcie Socjalnej prawo do nauki sprowadzone jest do omówionych już postanowień dotyczących przygotowania...

Prawo pracy3

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1316

kwestie przygotowania zawodowego, nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy, urlopy itp. Pracownicy...