Przygotowanie zawodowe - strona 23

Zarządzanie procesowe - wykłady

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • prof. dr hab. Czesław Mesjasz
  • Zarządzanie procesami
Pobrań: 1211
Wyświetleń: 9947

i posłuszeństwa. -Przejście szkolenia jako wystarczające przygotowanie zawodowe. -Szkolenia odbywają...

Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej

  • Wyższa Szkoła Bankowa w Radomiu
  • Organizacja i zarządzanie
Pobrań: 301
Wyświetleń: 4172

Praca zawiera również tabele i schematy porządkujące treść merytoryczną zawartą w dokumencie. W niniejszej notatce poruszone zostały następujące zagadnienia: zarządzanie organizacją, funkcje zarządzania, role kadry menedżerskiej, umiejętności kierownicze, style kierowania, ewolucja zarządzania....

Egzamin - socjologia

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  • Socjologia
Pobrań: 350
Wyświetleń: 2695

- przygotowanie zawodowe - wykonywany zawód - samodzielność rozwiązywania zadań - ogólna aktywność Każda jednostka...

Patologie społeczne

  • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie
  • Patologie społeczne
Pobrań: 469
Wyświetleń: 4536

jest uwzględnienie przygotowania zawodowego i planowanie kariery zawodowej oraz korzystanie z aktywności rodziców...