Przygotowanie zawodowe - strona 21

Bezrobocie - Krzywa Beveridge'a

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • mgr Ewa Wojtyna
 • Makroekonomia
Pobrań: 938
Wyświetleń: 3472

przygotowanie zawodowe dorosłych finansowanie badań lekarskich lub psychologicznych zwrot kosztów przejazdu...

Geneza pomocy społecznej - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Magdalena Paluszkiewicz-Misiaczek
 • Prawo socjalne
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1715

określonych w ustawie o promocji: szkoleń; stażu; prac interwencyjnych; przygotowania zawodowego dorosłych...

Cztery filary edukacji

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Ewa Kula
 • Pedagogika porównawcza
Pobrań: 126
Wyświetleń: 4095

jakiejś rzeczy. Dlatego przygotowanie zawodowe powinno zmieniać się i odchodzić od przekazu mniej...

Pracownicy administracji publicznej

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. UMK dr hab. Agnieszka Skóra
Pobrań: 77
Wyświetleń: 910

stanowiska - jedynie 2 kluczowe wymogi: stanowisko odpowiadające przygotowaniu zawodowemu; gwarancja...

Wykład - sądy i trybunały

 • Uniwersytet Warszawski
 • Suwereność RP
Pobrań: 63
Wyświetleń: 441

w sprawach karnych, sędzia obok przygotowania zawodowego musi mieć stopień oficerski Struktura - sądy...

Przestępczosć nieletnich - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Andrzej Czekała
 • Metodyka pracy resocjalizacyjnej
Pobrań: 49
Wyświetleń: 903

do przygotowania zawodowego lub rodzinie zastępczej ¦rodek poprawczy W ustawie o postępowaniu w sprawach nieletnich...

Prawo pracy - opracowanie zagadnień

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr hab. Grzegorz Gołdziewicz
 • Prawo pracy
Pobrań: 427
Wyświetleń: 1099

POJĘCIE I PRZEDMIOT PRAWA PRACY Prawo pracy to ogół norm prawnych, które regulują stosunki związane z pracą człowieka. Przy czym pod pojęciem pracy rozumiemy: pracę podporządkowaną na warunkach dobrowolnie przyjętych wykonywaną osobiście w celach zarobkowych przez osobę fizyczną, zwaną pracownik...