Przychody finansowe - strona 33

Analiza finansowa ENERGOPOL

 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Finanse
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1799

operacyjne 9990,3 17135,8 38136,7 Koszty operacyjne 7722,0 13585,8 30051,7 Przychody finansowe 174,8 129,4...

Struktura rachunkowości

 • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 91
Wyświetleń: 6426

przychody operacyjne - + zysk (starta) z działalności operacyjnej koszty finansowe przychody finansowe...

Analiza ekonomiczna - biuro turystyczne

 • Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku
 • dr Maria Stypińska
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1701

Przychody finansowe 11 500 8 770 1. Odsetki 4 510 2 820 2. Zysk ze zbycia inwestycji 1 780 1 960 3...

Rachunkowość finansowa - rozwiązane testy

 • Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie
 • prof. dr hab. Maria Gmytrasiewicz
 • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 6706
Wyświetleń: 18655

początkowej Wymagalności Odsetki od udzielonej pożyczki są: Pozostałym przychodem operacyjnym Przychodem...

Rachunkowosc zagadnienia

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 483
Wyświetleń: 1820

z inwestycji, aktualizacja wartości inwestycji) oraz dodać: + przychody finansowe (np. dywidendy i udziały...

Stanowisko negocjacyjne

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr hab. Marta Małolepsza
 • Integracja europejska
Pobrań: 21
Wyświetleń: 511

decydujące o przychodach finansowych podstawowej grupy polskich gospodarstw rolnych. Przystosowania polskich...