Przychody finansowe - strona 32

Analiza ekonomiczna 11

 • Analiza finansowa
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1554

, przekazane darowizny. I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G -H) J. Przychody finansowe Pozostałe...

Finanse przedsiebiorstw definicje

 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Finanse przedsiębiorstw
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1645

) Przychody finansowe Dywidendy i udziały w zyskach Odsetki Zysk ze zbycia aktywów finansowych Aktualizacja...

Rachunkowość zarządcza - Koszty rodzajowe

 • Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej
 • Prof. nadzw. dr hab. Jerzy Szkiłądź
 • Rachunkowość zarządcza
Pobrań: 1113
Wyświetleń: 2548

Rachunkowość zarządcza - Wykłady. Wykład pierwszy. Rachunkowość zarządcza to są rozmaite rachunki mające na celu pomiar efektywności rozwijanych lub planowanych do rozwinięcia działalności w przedsiębiorstwie. To jest bardzo ważna informacja, którą dostarcza nam rachunkowość zarządcza, bo dy...

Rachunkowośc podatkowa - wykłady

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Krzysztof Jonas
 • Rachunkowość podatkowa
Pobrań: 1820
Wyświetleń: 4669

przychodami finansowymi i kosztami finansowymi Wynik na zdarzeniach nadzwyczajnych obejmuje różnicę pomiędzy...

Sprawozdawczość

 • Uniwersytet Opolski
 • dr Monika Paradowska
 • Sprawozdawczość finansowa
Pobrań: 224
Wyświetleń: 2051

Otrzymane odsetki od należności z tytułu dostaw Przychody finansowe Wpływy z działalności operacyjnej...