Przychody finansowe - strona 28

Bazowe zagadnienia rachunkowość

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • dr Katarzyna Szymczyk-Madej
  • Podstawy rachunkowości
Pobrań: 280
Wyświetleń: 1855

operacyjne Środki trwałe Pozostałe przychody operacyjne Koszty finansowe Inwestycje Przychody finansowe Obrót...

Rachunkowość wykład

  • Rachunkowość
Pobrań: 147
Wyświetleń: 7259

„Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych” nowością jest wyodrębnienie w grupie „Przychody finansowe...

Wykłady z rachunkowości Podatkowej UEK

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • dr Krzysztof Jonas
  • Rachunkowość podatkowa
Pobrań: 2002
Wyświetleń: 6496

z działalności finansowej obejmuje różnicę pomiędzy przychodami finansowymi i kosztami finansowymi Wynik...

Analiza strategiczna przedsiębiorstwa 2

  • Analiza finansowa
Pobrań: 574
Wyświetleń: 4487

ANALIZA STRATEGICZNA PRZEDSIĘBIORSTWA Na przykładzie „BOGMAR” Sp. Z o.o.Wstęp I. Charakterystyka Przedsiębiorstwa „Bogmar” Sp. Z o.o. 1. Misja, cele, zadania II. Analiza otoczenia 1. Metody scenariuszowe 2. Analiza sektora 1. Otoczenie rynkowe 1. Krajowy rynek sprzętu AGD 2. Rynek wyrobów ...

Biznesplan - Podniebne loty

Pobrań: 168
Wyświetleń: 1624

Biznesplan składa się z takich rozdziałów jak: 1. Streszczenie 1.1. Struktura biznesplanu 1.2. Opis programu działania 1.3. Misja firmy 1.4. Cel sporządzenia programu i cele przedsięwzięcia 2. Dane dotyczące przedsiębiorstwa (profil i zakres działania Spółki) 2.1. Dane Spółki ...