Przychody finansowe - strona 24

Pytania i odpowiedzi na egzamin ustny

  • Uniwersytet Gdański
  • dr inż. Ewa Wojnicka-Janowska
  • Podstawy zarządzania
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1687

Przychody finansowe Koszty finansowe w tym: odsetki Wynik zdarzeń nadzwyczajnych Odpis rezerwy kapitałowej...

Bilans - Aktywa obrotowe

  • Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1323

, że jest on pochodną znacznej redukcji kosztów, połączoną z wyprzedażą majątku czy też wzrostem przychodów finansowych...

Rachunkowość fiansowa

  • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
  • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 308
Wyświetleń: 2891

w walucie obcej stanowia: a) koszt rozliczany w czasie b) rozliczenia miedzyokresowe przychodow c) przychody...