Przychody finansowe - strona 20

Analiza ekonomiczna firm

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 42
Wyświetleń: 4578

z operacji finansowych a kosztami tych operacji. Poziom dzielimy na : przychody finansowe : dywidendy...

Analiza ekonomiczna i jej cele

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 14
Wyświetleń: 623

netto ze sprzedaży, PPO oraz przychody finansowe. Koszty całkowite obejmują : koszty sprzedanych...

Jednostkowe sprawozdania finansowe

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Danuta Krzywda
 • Jednostkowe sprawozdania finansowe
Pobrań: 3248
Wyświetleń: 6552

się ją przez dodanie do wyniku z działalności operacyjnej przychodów finansowych i odjęcie kosztów finansowych. Koszty...

Analiza ekonomiczno-finansowa - rodzaje

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Antoni Goryl
 • Ekonometria
Pobrań: 441
Wyświetleń: 3325

) przewyższają z reguły przychody finansowe. Rentowność sprzedaży netto = zysk netto / (przychody ze sprzedaży...

Jednostkowe sprawozdania finansowe- wykłady

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Jerzy Hejnar
 • Jednostkowe sprawozdania finansowe
Pobrań: 2198
Wyświetleń: 5873

się ją przez dodanie do wyniku z działalności operacyjnej przychodów finansowych i odjęcie kosztów finansowych. Koszty...

Sylabus z rachunkowości finansowej

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Alicja Oniszczuk
 • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 917
Wyświetleń: 1463

finansowych (przychody finansowe - koszty finansowe) wynik zdarzeń nadzwyczajnych zyski nadzwyczajne...

Koszty - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Izabela Emerling
 • Rachunek wyników
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1148

działalności operacyjnej koszty i przychody z pozostałej działalności operacyjnej koszty i przychody finansowe...

Leasing

 • Uniwersytet Gdański
 • mgr Franciszek Trzaski
 • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1295

odsetek), - Zarachowuje przychody finansowe z tytułu leasingu zgodnie z zasadą ostrożności...