Przez zdarzenie prawne należy rozumieć - strona 96

Struktura grupy jako źróło stresy

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Psychologia stresu i zasobów zdrowia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 539

: Zdarzenia stresowe przedorganizacyjne Sygnały zwiastujące stres Charakterystyka organizacji Stresory...

Model E.Scheina

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Monika Dobska
 • Marketing w usługach
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1610

, iż pod pojęciem założeń kulturowych należy rozumieć podstawy kultury o charakterze filozoficzno - światopoglądowym...

Ubezpieczenia gospodarcze

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Stanisława Drabek
 • Ubezpieczenia
Pobrań: 56
Wyświetleń: 770

ubezpieczeniowych, wcześniej jednak należało ujednolicić przepisy prawne. W 1919 roku wydano dekret dotyczący...

Instytucje procesowe, instytucja

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Kodeks Postępowania Administracyjnego
Pobrań: 77
Wyświetleń: 3031

się według miejsca zdarzenia dającego podstawę do wszczęcia postępowania. Gdy również takiego miejsca...

Prawo autorskie-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Jolanta Późniak
 • Ochrona własności intelektualnej
Pobrań: 91
Wyświetleń: 917

liczy się w pełnych latach następujących po roku w którym nastąpiło zdarzenie rozpoczynające bieg...