Przez zdarzenie prawne należy rozumieć - strona 27

Definicja zjawiska

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Paulina Iwaniak
 • Metodologia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 777

na przedmiocie - jest to zdarzenie Zdarzenia nazywa się często faktami. Istnieje tendencja do nazywania tzw...

Ubezpieczenia

 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Zarządzanie informacjami
Pobrań: 14
Wyświetleń: 2555

(za nieszczęśliwy wypadek rozumie się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, w następstwie...

Związek przyczynowo-skutkowy

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Ryszard Mochocki
 • Podstawy prawa karnego i prawa wykroczeń
Pobrań: 21
Wyświetleń: 798

, czy czyn sprawcy, który spowodował przyrodniczo jakieś zdarzenie, powodujący uszczerbek w dobru chronionym...

Skrypt z prawoznawstwa

 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 371
Wyświetleń: 4732

A bardzo często łączy się ze zdarzeniem B to pojawienie się konkretnego „a” należącego do zbioru zdarzeń A łączy...

Wykładnia prawa - wykład 2 semestr

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr inż. Piotr Dybowski
 • Wstęp do nauki o państwie i prawie
Pobrań: 7
Wyświetleń: 616

) Nie można w interpretacji tekstu prawnego określenia użytego przez ustawodawcę zmieniać, rozszerzać, czy zwężać. Należy...

Prawo egzamin z odpowiedziami

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Prawo gospodarcze
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1351

nie są. Współwłasność czasem nie powstaje. (kiedy powstaje kiedy nie?) zdarzenia prawne powodujące powstanie...

Pojęcie zobowiązania i jego źródła

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Józef Olejniczak
 • Prawo cywilne
Pobrań: 168
Wyświetleń: 959

na skutek ziszczenia się pewnych zdarzeń prawnych. ŹRÓDŁA PRAWA ZOBOWIĄZAŃ 1) Prawo stanowione - tylko prawo...