Przez zdarzenie prawne należy rozumieć - strona 23

note /search

Wykładnia językowa - wykład

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 49
Wyświetleń: 616

: Gdy w systemie prawnym wiążąco ustalono znaczenie określonych zwrotów prawnych, to należy używać...

Wykład - sposoby powstawania prawa

 • Uniwersytet Warszawski
 • Wstęp do nauki o państwie i prawie
Pobrań: 140
Wyświetleń: 833

przy wykładni językowej a) gdy w systemie prawnym ustalono w sposób wiążący znaczenie pewnych zwrotów należy...

Wyklad 4 prawo

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Encyklopedia prawa i ochrona własności intelektualnej
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1260

rozumieli treść czynności prawnej to nie złożylibyśmy takiego oświadczenia); Czynności prawne odpłatne...

Ryzyko- opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Ubezpieczenia
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1099

się: Możliwość wystąpienia zdarzenia powodującego stratę. Prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia Przedmiot...

Społeczne funkcje prasy-opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Historia mediów i dziennikarstwa
Pobrań: 154
Wyświetleń: 2289

pogląd na dane zdarzenie/sytuację/stan) funkcja postawotwórcza (kształtuje postawę w danej sprawie...

PSYCHOLOGIA SPOŁECZNA A ZDROWIE

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Podstawy psychologii
Pobrań: 14
Wyświetleń: 805

- przeświadczenie, że przyczyna zdarzenia jest spowodowana przez czynniki, które nie zmienią się wraz z upływem...