Przez zdarzenie prawne należy rozumieć - strona 22

Pojęcia związane z prawem.

  • Uniwersytet Warszawski
  • dr Ryszard Grodzicki
  • Podstawy wiedzy o prawie
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1603

, pożytków). ROSZCZNIE jest to część prawa podmiotowego.   16. Pojęcie i rodzaje zdarzeń prawnych   Zdarzenia...

Prawo cywilne - skrypt

  • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Pobrań: 1183
Wyświetleń: 8974

, a także jakie konsekwencje niosą za sobą związane z tym stosunkiem zdarzenia prawne, które nastąpiły pod rządami nowych norm...

Dyrektywy i normy-opracowanie

  • Uniwersytet Śląski w Katowicach
  • Etyczne problemy prawa
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1379

rodziców nad dzieckiem) - przedmiotem ocen są zachowania, zdarzenia czy stany rzeczy, należące...