Przestrzeń powietrzna - strona 23

NATO

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr hab. Marta Małolepsza
 • Integracja europejska
Pobrań: 609
Wyświetleń: 1554

i ochrony środowiska, zagadnienia zaplecza naukowego, koordynacja działalności w przestrzeni powietrznej...

Sprwko z ceramik

 • Politechnika Śląska
 • Materiały budowlane
Pobrań: 357
Wyświetleń: 4158

izolacyjnością termiczną i akustyczną uzyskaną dzięki przestrzeniom powietrznym wewnątrz pustaków. Zastosowanie...

Prawo karno skarbowe - wykłady

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Aneta Michalska-Warias
 • Prawo karne skarbowe
Pobrań: 1512
Wyświetleń: 7637

wewnętrzne i pas morskich wód terytorialnych jak również przestrzeń powietrzną nad tym obszarem ( do 90 km...

Prawo miedzynarodowe publiczne notatki obszerne - Prawo

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 455
Wyświetleń: 2485

Prawo Międzynarodowe Publiczne I. Zagadnienia podstawowe. 1. Nazwa i pojęcie prawa międzynarodowego: Prawo międzynarodowe – zespół norm regulujących stosunki między państwami oraz organizacjami międzynarodowymi i innymi uczestnikami stosunków międzynarodowych mających zdolność do działania w sto...

Prawo międzynarodowe publiczne

Pobrań: 28
Wyświetleń: 903

Z treści notatki możemy dowiedzieć się więcej na takie tematy, jak: nazwa i pojęcie prawa międzynarodowego, cechy charakterystyczne międzynarodowego prawa publicznego, główne etapy rozwoju prawa międzynarodowego, ludność w prawie międzynarodowym, główne organy ONZ i zasady ich funkcjonowania. W dal...

Konwencja o prawie morza - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1029

Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Artykuł 2 Status prawny morza terytorialnego, przestrzeni powietrznej...

Statyka-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Anna Wędrychowicz
 • Mechanika płynów
Pobrań: 420
Wyświetleń: 1568

) Manometr rtęciowy podłączony do przestrzeni powietrznej hydroforu wskazuje różnicę poziomów ha = 160 mm...