Przestrzeń powietrzna - strona 20

Parametry powietrza

 • Politechnika Gdańska
 • dr Teresa Nurek
 • Ogrzewnictwo
Pobrań: 42
Wyświetleń: 924

w przestrzeni powietrznej, tak aby czujnik był osłonięty przed promieniowaniem cieplnym i wytartym do sucha...

Prawo Uni - omówienie

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Administracja
Pobrań: 35
Wyświetleń: 763

oraz przestrzeń powietrzna przyległa do obszaru lądowego. Gałęzie prawa - zespół norm prawnych regulujących...

Prawo konfliktów zbrojnych - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1162

się nad nimi przestrzenią powietrzną; nie mogą być terytoria państw neutralnych oraz tzw. terytoria (obszary...

Prawo międzynarodowe - wykłady

 • Prawo międzynarodowe
Pobrań: 490
Wyświetleń: 2149

Ma 140 stron. Poruszone w niej są takie zagadnienia jak: pojęcie prawa międzynarodowego, cechy, struktura i charakter prawa międzynarodowego, historia prawa międzynarodowego, umowy międzynarodowe, międzynarodowe prawo lądowe i morza, współpraca międzynarodowa, międzynarodowe prawo lotnicze i kosmic...

Elementy Prawa - notatki

 • Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie
 • dr Magdalena Bainczyk
 • Elementy prawa
Pobrań: 840
Wyświetleń: 2968

przybrzeżne, wnętrze ziemi, przestrzeń powietrzna nad obszarem lądowym i morskim) na którym państwo sprawuje...

Stosunki zewnętrzne Unii Europejskiej- wykład 4

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Mariusz Maszkiewicz
 • Stosunki zewnętrzne Unii Europejskiej
Pobrań: 168
Wyświetleń: 833

różnego rodzaju prowokacji w przestrzeni powietrznej wobec Litwy, Łotwy; kwestia chronienia strategicznych...