Przestrzeń powietrzna - strona 11

Typy i komponenty przestrzenne lotnisk

 • Akademia Morska w Gdyni
 • dr Beata Krośnicka-Bombała
 • Eksploatacja obiektów transportu lądowego
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1092

, kołujących, będących na postoju - Airspace - przestrzeń powietrzna nad i wokół lotniska - Airfield - teren...

Rzeczy publiczne

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr inż. Barbara Stefańska
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 147
Wyświetleń: 2058

, przestrzeń powietrzna, wybrzeża morskie, wody publiczne, itp → charakter ten jest następ­stwem...

Dachy i konstrukcje dachowe

 • Politechnika Warszawska
 • dr Małgorzata Walas
 • Budownictwo
Pobrań: 385
Wyświetleń: 4060

najczęściej wełna mineralna, rzadziej styropian) • przestrzeń powietrzna wentylowana lub odpowietrzana...

Pojęcie narodu, terytorium - wykład

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Genowefa Domalewski
 • Geografia Polityczna
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1015

przestrzeń powietrzna nad lądem i morzem przybrzeżnym podziemie położone pod nimi KNZ uznaje zasadę...

Badanie trwałości konserw

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Anatol Baraniak
 • Higiena i technologia przetwórstwa
Pobrań: 0
Wyświetleń: 1652

, etykieta, kod, przestrzenie powietrzne, b) waga, c) stosunek elementów stałych do płynnych, d) zapach, e...

Terytorium-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1288

państwa nadbrzeżnego wraz z przestrzenią powietrzną nad nim szerokość - maksymalnie 12 mil morskich...

Cechy państwa-opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Marek Rakowski
 • Wstęp do nauki o państwie i prawie
Pobrań: 182
Wyświetleń: 483

trójdzielna) terytorium - obszar lądowy i morski z przestrzenią powietrzną ludność - ogół osób fizycznych...

Obowiązywanie prawa-opracowanie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 28
Wyświetleń: 609

państwa: przestrzeń lądowa wraz z śródlądową (wody terytorialne- 5 mil morskich w głąb) i przestrzenią...