Przesądy - strona 29

Wyspiański Stanisław - Wesele

  • Uniwersytet Warszawski
  • dr Iwona Buczak
  • Literatura współczesna
Pobrań: 287
Wyświetleń: 2163

jest bardzo wrażliwa, czuje poezję w naturze i pragnie “wolnej miłości” (swobodnego związku, wolnego od “przesądów...

Filozofia - ćwiczenia 6

  • Uniwersytet Śląski w Katowicach
  • mgr Mariola Paruzel
  • Filozofia
Pobrań: 56
Wyświetleń: 2072

jest racjonalistyczna, gdyż wymaga zaangażowania rozumu - przyczyny błędów: Przesądy dzieciństwa wynikające z wpływu...

Griffin Podstawy komunikacji

  • Wybrane problemy psychologii stosowanej II
Pobrań: 385
Wyświetleń: 1946

kontekstu, w którym występują. Pułapka semantyczna – przesąd prawdziwego znaczenia, błędne przekonanie...

Dylematy globalizacji- pedagogika

  • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
  • Pedagogika
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1904

literatury, nauki, sztuki, prawa, ustrojów, wrażliwości, obyczajów, techniki, przesądów, wierzeń, religii...

Magia a religia i nauka

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Pobrań: 315
Wyświetleń: 2422

pogmatwanego przesądu, «prelogiczny», składający się z mistycznych «uczestnictw» i «wykluczeń»”. Są to poglądy...