Przesądy - strona 22

Psychologia analityczna - Jung

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1351

przez ludzi, iż z trudem tylko potrafimy uwolnić się od przesądu, jako­by psychika i jej treści były jedynie...

Wykłady

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • dr Przemysław Kisiel
 • Socjologia
Pobrań: 1960
Wyświetleń: 3850

do intuicji społecznej. Przesąd – na podstawie przypuszczeń (na pierwszy rzut oka), każdy może sformułować...

Pyatnia z egzaminu

 • dr hab. Barbara Pilecka
 • Psychologia osobowości
Pobrań: 1379
Wyświetleń: 3311

jest rola przesądu w koncepcji Allporta? Wymień, którzy z teoretyków osobowości uważają, że zachowanie...

Późniejsze szkoły filozoficzne

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr hab. Leszek Kusak
 • Filozofia
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1064

nam to przyjemność, - rozumność jest narzędziem - środkiem do szybszego osiągnięcia przyjemności. Przesądy...

Badania całościowe i reprezentacyjne

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Magdalena Piłat - Borcuch
 • Metodologia badań empirycznych
Pobrań: 273
Wyświetleń: 2877

stereotypów czy nawet przesądów, które zawsze przeszkadzają w ustalaniu owych typowych cech badanej...

Rygoryzm i anarchizm metodologiczny

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Magdalena Piłat - Borcuch
 • Metodologia badań empirycznych
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1232

się ona w swoistych stereotypach, wyobrażeniach, opiniach, zwyczajach, obyczajach, przesądach, wierzeniach itp...

Jan Władysław Dawid - referat

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Dr hab. Agnieszka Wałęga
 • Historia wychowania
Pobrań: 322
Wyświetleń: 980

sobie sprawę ze znaczenia społecznego szkoły. Podkreślał, że rozprasza ona przesądy i zabobony, podnosząc zaś...

Zagadnienia z socjologii

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Socjologia
Pobrań: 77
Wyświetleń: 889

grupy będącej przedmiotem przesądów czy negatywnych stereotypów i bez uwzględnienia jego indywidualnych...